Οι 15 δράσεις που θα κάνουν την Γλυφάδα πόλη-πρότυπο

 • Εκστρατεία κατά της εγκληματικότητας και δημιουργία ουσιαστικής και αποτελεσματικής δομής πολιτικής προστασίας 
 • Μείωση των δημοτικών τελών για τους επαγγελματίες κατά 30%  και για νεοφυείς επιχειρήσεις κατά 60% για τα πρώτα τέσσερα χρόνια 
 • Δημιουργία 1.500 υπέργειων & 800 υπόγειων νέων χώρων στάθμευσης
 • Μεταφορά των γραμμών του Τραμ εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης
 • Επέκταση των γραμμών του ΜΕΤΡΟ και στην Άνω Γλυφάδα
 • Νέο πλαίσιο αποκομιδής & απομάκρυνσης απορριμάτων
 • Διπλασιασμός των παιδικών σταθμών
 • Σύγχρονος φωτισμός όλων των δρόμων της πόλης
 • Άμεσο πρόγραμμα επισκευής 855 πεζοδρομίων
 • Πρόγραμμα πεζοδρόμησης 100 οδών ήπιας κυκλοφορίας
 • Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
 • Δημιουργία θεματικού θαλάσσιου πάρκου
 • Οργανική ένταξη της Γλυφάδας στο έργο ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων για την προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιρειών
 • Αναβάθμιση & επέκταση των αθλητικών υποδομών σε ολόκληρο τον Δήμο