Θεοδώρα Καραγκιώζη

Η Θεοδώρα Καραγκιόζη γεννήθηκε στην Αθήνα και διαμένει μόνιμα στην Γλυφάδα.

Είναι μητέρα μιας κόρης.

Είναι ιδιωτική υπάλληλος.

Μιλάει αγγλικά.